بازدید مسوولین اداره نهضت سواد آموزی از مجتمع آموزشی شهید مطهری (ره) زندان مرکزی گرگان

بازدید مسوولین اداره نهضت سواد آموزی گرگان از مجتمع آموزشی شهید مطهری (ره) زندان مرکزی

شکیبا : تخصیص تجهیزات آموزشی ، شناسایی موارد و معرفی مربی و ارسال کتاب و برگزاری  آزمون مهارت از مهمترین تصمیمات بازدید است .

به گزارش روابط عمومی  اداره کل زندانهای گلستان:  به قصد افزایش سطح ارتباط بخش آموزش زندان با سایر  مراکز همسو در شهر و بهره جستن از امکانات آموزشی آنها به قصد  افزایش مهارت مددجویان ، از سویی با اندیشه بازتاب فعالیت های آموزشی فرهنگی ، علمی و… صورت پذیرفته توسط مربیان که مددجویان را در کنترل  رفتار و مطلوب ساختن افکار یاری خواهد نمود در مراکز و نهاد های مختلف شهری که فعالیت های مشابه انجام می دهند جمعی از مسوولین ادره سواد آموزی شهرستان گرگان از مجتمع آموزشی شهید مطهری (ره) زندان مرکزی گرگان بازدید نمودند .

گزمه مسوول بخش سنجش و ارزشیابی تحصیلی اداره سواد آموزی شهرستان گرگان و خانم حق پرست مسوول امور آموزشی نهضت ، حین بازدید از این مرکز، ضمن تحسین  و ابراز رضایت و خشنودی از  مجموعه فعالیت های صورت گرفته در مجتمع شهید مطهری (ره) از فضای آموزشی و امکانات دیدن نموده  و به صورت چهره به چهره با مددجویان  تحت آموزش  صحبت نمودند .

شکیبا مسوول مجتمع شهید مطهری (ره) زندان درباره این بازدید گفت : بحث تجهیزات  آموزشی و کمبود های این تجهیزات  حین بازدید مطرح شد و مقرر گردید  اداره سواد آموزی شهرستان  در حد وسع نسبت به تخصیص این تجهیزات  همکاری های لازم را به عمل آورند  و در زمینه شناسایی بی سواد ها پس از شناسایی  این افراد توسط زندان به اداره سواد آموزی  شهرستان مربی مناسب معرفی گردد .

همچنین  جهت افزایش سطح توانایی مددجویان  مهارت پذیر  و مشغول کار در کارگاه  که تا سطح سوم ابتدایی آموخته اند مقرر گردید کتاب هایی جهت بالا بردن سطح مهارت  معرفی گشته  و در نهایت  آزمون مهارت از این افراد اخذ گردد.

بازدید مسوولین اداره نهضت سواد آموزی از مجتمع آموزشی شهید مطهری (ره) زندان مرکزی گرگان

بازدید مسوولین اداره نهضت سواد آموزی از مجتمع آموزشی شهید مطهری (ره) زندان مرکزی گرگان

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*