آرشیو اخبار آرشیو اخبار
خروجی خبرخوان خروجی خبرخوان اخبار
جستجو برای      

 

آمار بازدید

  • تعداد کل بازدید: 322746
  • تعداد بازدید از این صفحه: 1044480
  • تعداد بازدید امروز: 94
  • تعداد کاربر آنلاین: 5

 

اخبار اصلی

تشکیل جلسه درزمینه مرخصی پایان حبس زندانیان باحضورمعاون رئيس كل دادگستري استان گلستان درزندان گنبد

 

دراجرای سیاستهای قوه قضائیه مبنی برکاهش جمعیت کیفری زندانها وهمچنین بررسی وضعیت مرخصی پایان حبس زندانیان واجدالشرایط ودراجرای اختیارات رئیس کل محترم دادگستری استانها درزمینه اعطای مرخصی پایان حبس به زندانیان جلسه ای باحضورآقای خورشیدی معاون رئیس کل دادگستری استان گلستان وآقای امینی مدیرکل زندانهای استان درمحل زندان گنبدتشکیل گردید.دراین جلسه پرونده قضائی تعداد102نفراززندانیان واجدالشرایط استفاده ازمرخصی پایان حبس موردبررسی قرارگرفت.
درپایان این جلسه تعداد49نفــراززندانیان واجدالشرایط اعطای مـرخصی پایان حبس شناخته شدند.که از این تعداد39نفربه مرخصی اعزام و10نفرباقی مانده پس ازاجرای حکم شلاق بایکروزتاخیر به مرخصی اعزام می گردند.

پس ازاتمام جلسه دبیرکمیسیون عفو دادگستری استان درحالی که ازسوی حاج آقا امینی مدیرکل زندانها ونوری رئیس زندان همراهی میگردیدنددراندرزگاه نسوان درجمع مددجویان طی سخنانی شرایط استفاده ازمرخصی پایان حبس رابرای زندانیان تشریح ویادآورشد،افرادی میتوانند ازاین مرخصی استفاده نمایندکه سابقه موثرکیفری نداشته علاوه برآن متعهدگردنددرزمان استفاده ازمرخصی دچارجرم وبزه نگردند.همچنین درادامه مشابه این جلسه درجمع مددجویان اندرزگاه یک و3زندان برگزارکه دراین جلسه نیز مواردمطروحه درجلسه اندرزگاه نسوان یادآوری وگوشزدگردید.معاون دادگستری استان دراین جلسه خطاب به زندانیان گفت:زندان آثارتبعی ومنفی برزندانی وخانواده اش دارد،اماشما برای کاهش آثارمنفی زندان برروحیه ورفتارخودباید ازفرصتها واوقات فراغت درزندان استفاده وضمن شرکت دربرنامه های ورزشی وآموزشی زندان زمینه خودسازی خودرافراهم نمائید.وی درباسخ دیگری ازسخنان خودشیوه درخواست مرخصی توسط زندانی وخانواده آنان رایادآوری وگفت:اعطای عفو به زندانیان دارای سیر مراحل اداری بوده وباید این مراحل طی شود تاپاسخ لازم گرفته شود.خورشیدی دربخش دیگری ازسخنان خودبه آثارزندان به خانواده زندانیان اشاره ومتذکرشد، شما زندانیان باید بارفتارخوب خودتاثیرآثارمنفی زندان به خانواده راکاهش دهید تااعضای خانواده شمادچارچالش ومشکلات بعدی نگردند.قبل ازسخنرانی آقای خورشیدی مدیرکل زندانهای استان طی سخنانی کوتاهی ضمن تشریح عملکرد اداره کل درراستای کاهش جمعیت کیفری گفت:ما درتلاش هستیم که زمینه رابرای مرخصی پایان حبس باهمکاری دادگستري استان گلستان فراهم نمائیم.علاوه برآن باتلاشهای خوب قوه قضائیه مقدماتی فراهم شده تازندانیان بتوانند ازعفو درمناسبتهای پیش بینی شده بهره مندشوند.

 

 

 

 

دانلود فایل

 گروه: اخبار اصلی   تعداد بازدید: 1122   تاریخ خبر: 20:48:53 1390/05/29   

نام و نام خانوادگی
پست الکترونیکی
عنوان پیام
متن پیام

اخبار مرتبط:
  برگزاری جلسه انجمن حمایت از زندانیان گرگان در زندان گرگان
  اعزام زندانیان زن گرگانی به اردوی زیارتی و تفریحی
  کسب رتبه برتر اداره کل زندانهای گلستان در جشنواره شهید رجایی
  هشت درصد زندانیان گلستان مربوط به جرایم غیرعمد هستند
  آغازسال1391باسفره هفت سین درزندان بامشارکت مددجویان
  بازید رئیس دادگستری و قضات دادگاههای عمومی و انقلاب شهرستان گرگان از کانون اصلاح و تربیت گلستان
  پرسش ها متداول مجموعه زندانهای استان گلستان
  اگرما روزانه به یک حدیث عمل کنیم از تاریکی به سمت نور حرکت خواهیم نمود