پژوهش و تحقیقات

سه عنصر برای موفقیت کار در فضای مجازی

سه عنصر برای موفقیت کار در فضای مجازی

ادامه مطلب »

مقاله آثار سرقت بر سارق ، مسروق عنه و جامعه

بررسی آثار سرقت بر سارق ، مسروق عنه و جامعه

ادامه مطلب »

موضوعات پژوهشی دانشجویی سال ۹۸ اداره کل زندانهای گلستان

دانشجویان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و دانشجویان دستگاههای استانی در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری بر حسب رشته تحصیلی مرتبط خود با علوم زندانبانی نظیر حقوق و علوم قضایی – علوم اجتماعی و جامعه شناسی – روانشناسی و علوم تربیتی – مشاوره و راهنمایی – مدیریت – علوم ورزشی و تربیت بدنی – الهیات و معارف اسلامی و ...

ادامه مطلب »

روابط عمومی دیجیتال

به‌ نظر می‌آید در زمانه‌ای‌ به‌ سر می‌بریم‌ که‌ خیلی‌ نمی‌توان‌ یکپارچه‌ و تخت‌ به‌ آن‌ نگاه‌ کرد؛  می‌خواهم‌ بگویم‌ ‌ این‌ زمانه‌، زمانه‌ جزیره‌ای‌ نیست؛‌ بلکه‌ یک‌ زمانه‌ مجمع‌ الجزایری‌ است‌. به‌ این‌ معنا که‌ ما با هویت‌های‌ منفرد سروکار داریم‌ و نه‌ با هویت‌های‌ یکپارچه‌، در واقع‌ قصد دارم‌ بحثم‌ را از این‌ نکته‌ شروع‌ کنم‌ که ‌در ...

ادامه مطلب »