میزخدمت الکترونیکی

سامانه ای الکترونیکی و قابل دسترس از طریق وب و دستگاه های ارتباطی قابل حمل شامل شناسنامه خدمات مراحل گردش کار،مستندات موردنیاز و قوانین و مقررات و … جهت اطلاع رسانی شفاف و کاهش مراجعه حضوری ارباب رجوع به دستگاه اجرایی و به منظور ارائه خدمات به موقع ، سریع و آسان و همچنین ارتقاء رضایت مندی آنان از عملکرد دستگاه های اجرایی می باشد.

لازم به ذکر است در حال حاضر هیچ کدام از خدمات سازمان در بستر اینترنت ارائه نمی گردد ، لذا میز خدمت الکترونیکی سازمان زندانهای کشور ، صرفا اطلاع رسانی خدمات و شناسنامه آنها می باشد

خدمات سازمان زندانها ( حاوی شامل شناسنامه خدمت ، فرآیند خدمت ، شرح خدمت و…)

۱-.ارائه خدمات مددکاری به خانواده زندانیان      شناسنامه خدمت و اطلاعات مربوطه

۲-.ارائه مرخصی به زندانیان

۳-.پذیرش و نگهداری زندانیان

۴-.ملاقات زندانیان با خانواده

۵-ابلاغ احکام قضایی به زندانی

۶-ارائه خدمات اشتغال به زندانیان.

۷-ارائه خدمات فرهنگی و هنری به زندانیان

۸-ارائه خدمات مددکاری به زندانیان آزاد شده.

۹-ارائه خدمات ورزشی به زندانیان

۱۰-اعزام زندانی به مراجع قضایی

۱۱-اعطای تسهیلات اشتغال به زندانیان آزاد شده

۱۲-آموزش زندانیان

۱۳-آموزش مهارت حرفه ای به زندانیان.

۱۴-پاسخ به استعلام در زندان بودن

۱۵-پاسخ به استعلام سابقه حبس

۱۶-رسیدگی به درخواست انتقال زندانی به زندان دیگر.

۱۷-رسیدگی به درخواست عفو

۱۸-معاضدت و کمک های مالی به زندانیان

Print Friendly, PDF & Email