اداره کل امور قضایی و اجرای احکام

رییس اداره قضای : آقای علی اصغر رنجبر

رئیس اداره قضایی

کارشناس مسئول اداره قضایی

کارشناس مسئول اداره قضایی : آقای محسن آریایی

شرح وظایف اداره قضایی:

* بررسي و مطالعه ی و پيگيری مکاتبات و پرونده های حقوقی و قضایی اداره کل و مؤسسات کيفری تابعه ی استان در زمينه ی تقديم شکایت و دادخواست عليه اشخاص حقیقی و حقوقی در دادگاهها و مراجع قضایی.

*نظارت و همکاری در تهیه و تنظیم لوایح و دادخواست های حقوقی و کیفری با توجه به اسناد و مدارک و مستندات قانونی.

*بررسی و اظهار نظر حقوقی نسبت به پیش نویس قراردادهای منعقده بین اداره کل زندانها، افراد حقیقی و حقوقی از لحاظ تطبیق با قوانين و مقررات و حفظ حقوق سازمان.

*ارائه ی خدمات مشاوره ای به مسئولین استان، کارکنان، زندانیان و معاضدت قضایی به پرسنل.

 * بررسي و مطالعه ی طرح ها و پيشنهادات کارشناسان در زمينه های عفو و بخشودگی، آزادی مشروط،     طبقه بندی زندانیان و … و صدور دستور لازم.

*ابلاغ و نظارت بر قوانين و مقررات و آئين نامه های ارسالی از قوه ی قضائيه و سازمان زندان های کشور و ايجاد هماهنگی بین مؤسسات کيفری تابعه ی استان و دستگاه قضایی.

*نظارت بر نقل و انتقال زندانیان با توجه به قوانين  و دستور العمل های صادره.

*  ابلاغ احکام صادره به واحدها و افراد و نظارت بر حسن اجرای آن.

* بررسی و مطالعه ی فهرست اسامی و گزارش های مربوط به زندانیان محکوم واجد شرایط عفو، آزادی مشروط، تعليق مجازات و موارد مشابه و اظهار نظر جهت ارائه به مبادی ذیربط.

* بررسی و مطالعه ی پيش نویس مکاتبات و پاسخ به درخواست های مراجع قضایی و سایر سازمان ها

* بررسی و مطالعه ی اقدامات انجام شده در زمینه ی تحقیقات جرم شناسی توسط کارشناسان و ملحوظ داشتن نتایج تحقیقات در برنامه ریزی ها در صورت لزوم.

*تقسیم کار بین عوامل تحت سرپرستی و نظارت بر حسن اجرای وظایف آن.

*شرکت در چلسات بر حسب ضرورت يا دستور مقام مافوق و اظهار نظر تخصصی.

*تهيه ی گزارش و اقدامات انجام شده بیان مسائل و مشکلات و ارائه ی راه حل.

* نظارت بر ثبت قرارها و احکام مراجع قضایی و ابلاغ به موقع آنها به زندانیان اعم از ترخیص ، مرخصی ، اعزام ، انتقال و سایر امور مربوط
* بررسی وضعیت زندانیان به لحاظ جرایم ارتکابی ، مدت محکومیت ، مدت باقیمانده از مجازات و تقویم زمان آزادی آنان و انعکاس درخواستها و مکاتبات آنان به مراجع قضایی

* کنترل و نظارت بر مراحل اجرای احکام به منظور تسریع و ابلاغ به موقع احکام به زندانیان به منظور جلوگیری از تضییع حقوق آنان

*برگزاری جلسات مستمر با مؤسسات کیفری تابعه در زمینه ی ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری  زندانها، تفکيک و طبقه بندی زندانیان و حمایت از حقوق شهروندی زندانیان.

* نظارت بر امر طبقه بندی ز ندانیان ، با توجه به جرایم ارتکابی ، گروههای سنی ، جنسی و شرایط جسمی ،

فیزیکی ، روحی و روانی و شرایط خانوادگی آنان از نظر اقتصادی و اجتماعی
* برگزاری نشست هایی با موضوع ساماندهی زندانيان و کاهش جمعیت کيفری زندانها با حضور فعال و حداکثری مراجع قضایی در مؤسسات کيفری تابعه.

* برنامه ریزی برای حضور حداکثری و هدفمند مراجع قضایی در جمع زندانيان و رفع مشکلات قضایی زندانیان.

* رسیدگی مستمر وضعیت زندانيان  تحت قرار از سوی اداره کل دادگستری استان.

* پيگيری وضعيت زندانيان بیمار محبوس در زندان جهت مکاتبه با مراجع قضایی و پزشکی قانونی اخذ مرخصی،توقف حبس و …

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*