اداره کل فرهنگی و تربیتی

عنوان پست: رئيس اداره امور فرهنگي و تربيتي

مشارکت تعداد 2126 نفر از زندانیان در مسابقات سراسری حفظ قرآن مجید

نام و نام خانوادگی رئیس اداره فرهنگی:  حجت السلام و المسلمین حاج عبدالهاشم رضایی

نام و نام خانوادگی کارشناس تربیت بدنی اداره فرهنگی : آقای مجید نجابت

 • تلفن اداره فرهنگی و روابط عمومی ۳۲۴۳۷۵۳۹ – ۰۱۷

 

شرح وظایف رییس اداره فرهنگی اداره کل

كسب برنامه كار از مقام مافوق.
برنامه ريزي و ايجاد هماهنگي در اجراي طرحها و فعاليتهاي فرهنگي ، آموزشي و تربيتي و بكارگيري روشهاي علمي جهت اصلاح و تربيت زندانيان.
بررسي واظهار نظرنسبت به طرحها و برنامه هاي آموزشي، فرهنگي و تربيتي تهيه شده و فراهم كردن زمينه اجرائي آن ها.
نظارت براجراي طرحها وفعاليتهاي فرهنگي، آموزشي و تربيتي و ايجاد هماهنگي و تهيه روشهاي اجرائي مشترك و يكسان حسب مورد.
برنامه ريزي و كمك در شناخت ناهنجاريها و نابسامانيهاي اخلاقي، روحي و رفتاري زندانيان و اجراي برنامه هاي مفيد و سازنده با نظر كارشناسان امور فرهنگي ، مددكاران و روانشناسان.
برنامه ريزي جهت گسترش فرهنگ كتابخواني از طريق ايجاد و توسعه كتابخانه ها، تهيه و توزيع كتب، نشريات و بولتن هاي هنري.
بازديد از زندانها و بررسي فعاليتهاي فرهنگي، تربيتي آموزشي و هنري و ارزيابي از نحوه اجراء برنامه ها و تائير آنها در روند اصلاح و تربيت زندانيان.
برنامه ريزي و نظارت در برگزاري مسابقات فرهنگي، هنري و ورزشي و تشويق و ترغيب زندانيان جهت حضور فعال در مسابقات.
برقراري ارتباط با سازمان تبليغات اسلامي، مؤسسات آموزشي، فرهنگي و تربيتي ارگانها و مؤسسات دولتي به منظور استفاده از تجارب و امكانات آنها در زندانها.
برنامه ريزي و همكاري در برگزاري همايشها، اردوها، جشنواره ها، مراسم، بزرگداشتها و اجراي برنامه هاي ملي و مذهبي، آموزشي و گسترش فرهنگ اسلامي و حفظ قرائت قرآن جهت تحكيم مباني ديني، مذهبي و ملي.
برنامه ريزي در جهت استفاده از وسائل سمعي و بصري در نمايش فيلمها و كاستهاي ويدئويي جهت ارتقاء سطح اطلاعات زندانيان در زمينه هاي امور اجتماعي مذهبي و ديني.
پيشنهاد انتصاب مسئولين امور فرهنگي و تربيتي زندانها با هماهنگي و مشاوره كارشناسان و مسئولين زندانهاو…
شركت در كميسيونهاي مربوط به اعطاي مرخصيها، ملاقاتهاي خصوصي، طبقه بندي، عفو و بخشودگي و اظهار نظر حسب مورد.
بر آورد بودجه و اعتبارات مورد نياز جهت فعاليتهاي فرهنگي و تربيتي و ارائه آن به مقامات ذيربط.
تقسيم كار بين عوامل تحت سرپرستي و نظارت بر حسن اجراي وظايف آنان.
شركت در جلسات برحسب ضرورت و يا دستور مقام مافوق.
تهيه گزارش از اقدامات و فعاليتهاي انجام شده با بيان مسائل و مشكلات و ارائه راه حل.
انجام ساير امور ارجاعي در محدوده وظايف.

كارشناس تربيت بدني

 • كسب برنامه كار از مقام مافوق.
 • تهيه و تنظيم پرسشنامه آماري و توزيع آن بين مسئولين و زندانيان به منظور تعيين نيازهاي ورزشي، فضاهاي ورزشي موجود و تركيب سني زندانيان به منظور برنامه ريزي جهت اجراي ورزشهاي همگاني، صبحگاهي و غيره.
 • جمع آوري پرسشنامه ها و استخراج اطلاعات، طبقه بندي و تجزيه و تحليل آنها از نظر ورزشهاي همگاني، تيمي و گروهي، افراد علاقمند به فعاليتهاي ورزشي جمعي و گروهي.
 • ارائه طرحها و برنامه ها در زمينه بهبود امور تربيتي و تفريحات سالم، ترغيب و تشويق زندانيان و پرسنل جهت مشاركت در فعاليتهاي ورزشهاي همگاني و گروهي.
 • تشكيل كلاسهاي آموزشي براي زندانيان و آموزش مربيان و افراد كادر فني در رشته هاي مختلف ورزشي و تفريحات سالم به ويژه ورزشهاي همگاني.
 • برنامه ريزي و پيگيري مسائل مربوط به لوازم، تجهيزات و فضاهاي ورزشي در زندانها و ايجاد زمينه لازم براي توسعه مكانهاي ورزشي با انعقاد قرارداد با فدراسيون هاي ورزشي در صورت لزوم و استفاده از امكانات آنان در ورزشهاي تخصصي.
 • نظارت بر اجراي برنامه ها و فعاليتهاي ورزشي و تفريحي همگاني و گروهي از طريق بازديد از محلهاي و مكانهاي ورزشي زنداها و مؤسسات وابسته و ساير محلهاي ورزشي استان.
 • نظارت و ارزيابي از برنامه هاي تربيت بدني و خدمات مربيان ورزشي و تفريحات سالم و تاثير آنها از نظر جسمي و روحي ، اصلاح و تربيت زندانيان.
 • برنامه ريزي در تشكيل تيمهاي ورزشي در رشته هاي مختلف و برگزاري مسابقات در ورزشهاي تيمي به منظور ايجاد رقابت سالم بين آنها و تشويق زندانيان جهت مشاركت در فعاليتهاي ورزشي.
 • تهيه و توزيع جزوات و نشريات ورزشي بين زندانها به منظور افزايش سطح آگاهي زندانيان در امر ورزش.
 • برگزاري اردوها و گردهمائيها به منظور توجيه، آموزش و آگاه نمودن زندانيان و پرسنل از اثرات روحي و جسمي ورزش در سلامت و كاهش بزهكاري و اصلاح رفتار مجرمين.
 • بررسي ضوابط ، مقررات و آئين نامه هاي تربيت بدني و تفريحات سالم و ابلاغ آنها به زندانها و نظارت برا اجراي آنها.
 • برقراري ارتباط با اداره كل تربيت بدني و مؤسسات ورزشي استان ، دولتي و خصوصي به منظور تبادل اطلاعات و استفاده از تجربيات و امكانات آنها در امر ورزش زندانيان و پرسنل.
 • پيش بيني بودجه مورد نياز جهت اجراي برنامه ها و فعاليتهاي ورزشي و تفريحات سالم و ارائه آن به مقام مافوق جهت اقدام مقتضي.
 • شركت در جلسات برحسب ضرورت و يا دستور مقام مافوق و اظهار نظر تخصصي حسب مورد.
 • تهيه گزارش از اقدامات و فعاليتهاي انجام شده با بيان مسائل و مشكلات و ارائه راه حلهاي پيشنهادي و ارائه به مقام مافوق.

انجام ساير امور ارجاعي در محدوده وظايف.

بیان اولویت ها و شرح عناوین فعالیت اداره فرهنگی هنری

اداره کل فرهنگی تربیتی سازمان زندانهای کشور

الف : امور فرهنگی

اولویت اول : امورقرآنی          

عناوین امور قرآنی: آموزش روخوانی / روانخوانی/ فصیح خوانی/تجوید/ترجمه و مفاهیم در سه سطح/حفظ جزء سی / حفظ کل سه ساله و پنج ساله/آموزش گروهی / تربیت مربی / مسابقه قرآنی زندان به زندان /مسابقه قرآنی کشوری /ختم قرآن به نیت سلامت امام زمان /محافل انس با قرآن کریم /اجمع خوانی قرآن کریم/ آموزش های حکمت های نهج البلاغه

اولویت دوم : اقامه نماز جماعت      

عناوین امور اقامه نماز جماعت : جلسات ماهیانه ستاد و شورای اقامه نماز / تجهیز و بهسازی نمازخانه / اردوهای یاوران نماز/ دوره های آموزشی/ برپایی نمازهای جماعت در سه وعده

اولویت سوم : برگزاری کلاسهای احکام و عقاید توسط روحانیون

عناوین امور روحانیون : برگزاری کلاس های آموزشی مطابق دستورالعمل های سازمان / سخنرانی های بین الصلاتین / تامین روحانیون تبلیغی زندانها / انجام طرح ضرورت ها و فوریت های دینی گروه های هدف / برگزاری مسابقات دینی و مذهبی /

اولویت چهارم : هیئات محبان اهل بیت (ع)

عناوین هیئات محبان اهل بیت (ع) : برگزاری جلسات ماهیانه هیئات در ستاد سازمان و زندانها / دعوت ازسخنران و مداحان اهل بیت (ع) / تبلیغات و اطلاع رسانی / انجام عکاسی و فیلمبرداری و پذیرایی

اولویت پنجم : امور کتاب و کتابخانه          

عناوین امور کتاب و کتابخانه : ایجاد فضای کتابخانه ای / تحت پوشش قرارگرفتن کتابخانه زندان زیر نظر نهاد کتابخانه های عمومی کشور / تامین ملزومات و تجهیزات کتابخانه / تامین کتب مورد نیاز/ اعلام فراخوان و ثبت نام مددجویان متقاضی / لیست بندی کتابها به صورت سنتی و یا به صورت نرم افزار رایانه ای /

اولویت ششم : امر به معروف و نهی از منکر              

عناوین امر به معروف و نهی از منکر: تشکیل جلسات ماهیانه در ستاد و شوراهای زندانها/ تدوین صورتجلسه و ارسال به ستاد احیای استان و سازمان/ تعیین نیازها و مصادیق احیای فریضتین در زندانها / برگزاری دوره های آموزشی با همکاری ستاد احیا/ تشکیل شورای امر به معروف و نهی از منکر از بین زندانیان / تبلیغات و اطلاع رسانی و نصب بنر و تراکت با محتوای احادیث و آیات و روایات مربوطه / معرفی متخلفین به شوراهای انظباطی /

اولویت هفتم: برپایی مراسمات و مناسبتهای ملی ومذهبی            

عناوین برپایی مراسمات و مناسبتهای ملی و مذهبی : تدوین مراسمات و مناسبتهای ملی و مذهبی سال جدید و ارسال آن به استانها/ دعوت از سخنرانان ومداحان / تامین هزینه ها ، تبلیغات و اطلاع رسانی / تجهیزات و ملزومات مورد نیاز/ تهیه و تدوین گزارش

اولویت هشتم : مسابقات و جشنواره های کشوری            

عناوین مسابقات و جشنواره های کشوری: تدوین تقویم سالانه و ارسال به استانها در ابتدای سال / تبلیغات و اطلاع رسانی / تعیین میزبان و ارسال حکم میزبانی به استان مذکور/تامین هزینه های برگزاری جشنواره / ارسال شیوه نامه به استانها/ برگزاری مسابقات استانی و معرفی نفرات برتر به ستاد سازمان و استان میزبان/ معرفی داوران و اعزام آنان به استان میزبان/ برگزاری مسابقات و مراسم اختتامیه و تعیین نفرات برتر کشور واهدای جوایز / تدوین نهایی گزارش برگزاری مسابقات

اولویت نهم : امور نمایشگاهی        

عناوین امور نمایشگاهی: مکاتبه با استانها جهت برپایی نمایشگاه های کتاب ، قرآن و… در مناسبتهای مختلف در طول سال / ارسال گزارش برپایی نمایشگاه به ستاد سازمان

اولویت دهم : نشریات و مطبوعات        

عناوین شریات و مطبوعات: ارسال شیوه نامه مرتبط به استانها / پیگیری و مذاکره با مراکز و دفاتر نشریات و مطبوعات / تامین هزینه خرید نشریات داخلی و بیرونی / اطلاع رسانی درون زندانها جهت درخواست های زندانیان / خرید نشریات و مطبوعات مورد تائید فرهنگی و حفاظت زندان / در اختیار گذاشتن مطبوعات به نماینده زندانیان جهت توزیع/ برگزاری مسابقات نشریه و روزنامه خوانی / تامین قفسه نشریات کتابخانه زندانها 

 

 

 

اهداف و چشم اندازهای پیش روی اداره فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگی تربیتی سازمان زندانها

 

 • اصلاح و تربیت زندانیان با اجرای برنامه های فرهنگی درون زندانها با هدف بازگشت سعادتمندانه زندانیان به آغوش جامعه
 • رشد و تعالی ‌فرهنگ ‌اسلامی ‌انسانی در بین بزهکاران
 • آراسته‌ شدن‌ به‌ فضایل‌ اخلاقی‌ و صفات‌ خدایی‌ در مسیر بازگشت سعاداتمندانه به زندگی
 • موشکافی دقیق علت ارتکاب بزه توسط بزهکاران با استفاده از بررسی چهره به چهره روحانیون
 • بررسی آثار بزه بر بزهکاران و اجتماع توسط روحانیون تبلیغی با حضور درازمدت در بین زندانیان و مانوس شدن با ایشان
 • آشنایی گروه های هدف با آیات نورانی قرآن کریم و آیات و روایات دین مبین اسلام در جهت شناخت راه سعادت و بازگشت به مسیر صحیح زندگی
 • استفاده از اثرات موثر دین ، مذهب ، آیات و روایات ، سخنرانان مذهبی و مداحان در لحظات ناب ارتباط با خداوند
 • ترویج فرهنگ نماز و نمازخوانی در بین کسانی که مدتی را از معبود خود فاصله گرفته اند.
 • احیای فریضتین امر به معروف و نهی از منکر در بین زندانیان و ایراد تذکر لسانی در بین زندانیان
 • اهمیت به ارزشهای ملی و مذهبی و بیان این ارزشها توسط سخنرانان و مداحان اهل بیت (ع)
 • گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی در بین زندانیان
 • برگزاری مسابقات و جشنواره های کشوری و شناخت نفرات برتر و تقدیر از فعالین و مددجویان فعال در برنامه های فوق الذکر
 • انعقاد تفاهم نامه های همکاری با وزارت خانه ، نهادی های فرهنگی و قرآنی ، حوزه های علمیه و … در جهت بسط و ترویج فعالیتهای فرهنگی ، قرآنی ، دینی و مذهبی و… در زندانها
 • تدوین جزوات آموزشی با محتوای عقیدتی ، فرهنگی و قرآنی جهت همسان سازی
 • تدوین خط مشی فرهنگی عقیدتی زندانهای سراسر کشور بر اساس دستورالعمل ها و برنامه های فرهنگی سالانه و ارسال آن به زندانهای سراسر کشور
 • برگزاری کارگاه های آموزشی تربیت مربی قرآن کریم از میان روحانیون زندانهای سراسر کشور
 • برگزاری کارگاه های آموزشی فعالین نماز جماعت با هدف شناخت راهکاری تشویق و ترغیب زندانیان به شرکت در نماز جماعت

 

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*