فرم انتقادات ، شکایات و پیشنهادات

فرم ثبت انتقادات و پیشنهادات و شکایات  :

تمام دیدگاه ها ، پیشنهادات،انتقادات ، گزارش های مردمی و شکایت از همکاران و ارباب رجوع و مطالبی که از طریق این صفحه ارسال می شود مورد بررسی قرار گرفته و در صورت درج شماره تماس نتیجه آن به اطلاع شما خواهد رسید.

نام و نام خانوادگی :*
ایمیل :*
شماره تلفن :
-
موضوع شکایت:*
متن:*
حوزه مرتبط با شکایت یا انتقاد :
کلمه ای را که مشاهده می کنید در کادر زیر تایپ نمایید.

اداره کل زندانها اقدامات تامینی و تربیتی استان گلستان

گرگان  میدان بسیج سایت اداری استانداری

تلفن گویا : 32437541  - 017

تلفن دفتر مدیر کل : 32437547 -017

فکس دفتر مدیر کل : 32437537- 01


Print Friendly, PDF & Email