راهبرد مشارکت

اداره کل زندانهای استان گلستان در راستای دستیابی به اهداف خود و در چارچوب قوانین، ضوابط و مقررات مربوطه، نهایت سعی و تلاش خود را می نماید تا بتواند با ارائه خدمات بهتر رضایتمندی مراجعین را تامین نماید. لذا:

۱- در جهت خدمت رسانی بهتر، رفع نواقص و دریافت نظرات کاربران، امکان نظرسنجی را در سایت فراهم نموده است.

۲- در این سایت سعی شده است تا کلیه استاندارد های مورد نیاز اعم از کاربر پسند بودن، شفافیت، کیفیت خدمات، دسترس پذیری، دسترس پذیری اطلاعات و سایر استانداردهای مربوطه رعایت گردد.

۳- اطلاع رسانی خدمات مصوب سازمان و  روش ها و فرآیند ارائه خدمات  به مراجعین از طریق وب سایت منوی خدمات الکتونیک انجام و ارائه خدمات مناسب همواره مدنظر مسئولین این اداره کل و زندانهای تابعه بوده است.

۴- اهمیت به اطلاع رسانی و بروز رسانی اخبار، اطلاعیه ها و … در وب سایت سازمان یکی از مهمترین اهداف این سازمان مطرح شده است.

۵- دریافت و رسیدگی به شکایات، پیشنهادات و انتقادات مراجعین و پاسخگویی به آنها در سایت ستاد سازمان  و  این اداره کل فراهم شده است.

۶- در سایت اداره کل بخش ارتباط با ما  ،شماره تماس دفاتر و ادارات و امکان ثبت شکایات ، پیشنهادها و انتقادات، ارتباط با مدیر کل زند انها  با شماره تلفن:۰۱۷۳۲۴۳۷۵۴۷ و ارتباط با ستاد خبری حفاظت واطلاعات زندانهای استان گلستان با شماره تلفن ۰۱۷۳۲۴۳۷۵۳۵  و تلفن گویا به شماره ۰۱۷۳۲۴۳۷۵۴۱ بصورت تمام وقت راه اندازی گردیده است.

۷- تمامی قوانین و مقررات از سمت سازمان زندانها به  این اداره کل ابلاغ می شود.این سازمان کلیه بخشنامه ها، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط اجرایی و … را از طریق درگاه الکترونیک خود جهت اطلاع و استفاده در دسترس عموم قرار داده است.

Print Friendly, PDF & Email