نهادهای نظارتی؛ مراقبت از حیثیت افراد، حفظ اسرار و رعایت عدالت را سرلوحه فعالیت های خود قرار دهند

دکتر اصغرجهانگیر: نهادهای نظارتی؛ مراقبت از حیثیت افراد، حفظ اسرار و رعایت عدالت را سرلوحه فعالیت های خود قرار دهند

اولین گردهمایی مشترک روسای ادارات حفاظت و اطلاعات و ادارات ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات زندان های سراسر کشور به مدت دو روز و با سخنرانی دکتر اصغر جهانگیر آغاز بکار نمود.

نهادهای نظارتی؛ مراقبت از حیثیت افراد، حفظ اسرار و رعایت عدالت را سرلوحه فعالیت های خود قرار دهند

نهادهای نظارتی؛ مراقبت از حیثیت افراد، حفظ اسرار و رعایت عدالت را سرلوحه فعالیت های خود قرار دهند

کمک می کند سازمان به اهداف عالیه خود برسد. این وظیفه نه تنها بر عهده نهادهای نظارتی و فرهنگی است بلکه در درجه اول متوجه افراد سازمان است. این افراد باید احساس کنند که علاوه بر وظایف فردی، یک مسئولیت و تکالیف عمومی و جمعی و سازمانی نیز به عهده دارند. با این نگاه این امکان فراهم می شود که فرهنگ ما به سمت و سوی فرهنگ ارزشی که مورد انتظار یک نظام اسلامی است سوق داده شود، متاسفانه از گذشته یک خرده فرهنگ در نظام اداری ما شکل گرفته که کم کاری ، بی کاری، بی انضباطی در آن عیب دانسته نمی شود و در این شرایط حتی کسانیکه خودشان به وظایف کاری خود عمل می کنند، در فریضه امر به معروف و نهی از منکر فعال نیستند.
دکتر جهانگیر در ادامه افزود: همه کسانی که دغدغه دین و نظام اسلامی را دارند به عنوان حافظان ارزش متعالی باید دین خود را ادا کنند و علاوه بر اینکه مراقب رفتار و عملکرد خود هستند، باید به ترویج فرهنگ ارزشی برگرفته از آموزه های دینی اقدام نمایند.
رئیس سازمان زندان ها مجموعه بازرسی و حفاظت را دو بازوی توانمند مدیریت صحیح سازمان خواند و گفت: نهادهای نظارتی به عنوان نهادهای یاری دهنده مدیریت هستند و این دو وقتی می توانند به وظایف خود به نحو شایسته عمل کنند که اطلاعات جامع، دقیق و بروز داشته باشند.
مشاور رئیس دستگاه قضا با تاکید مجدد بر توانمند سازی نیروی انسانی ، مراقبت از نیروی انسانی را امری مهم خواند و تصریح کرد: نهادهای نظارتی باید با یک نگاه ارزشی و بر مبنای ماموریت های سازمان وظایف خود را انجام دهند و مراقبت از حیثیت و آبروی افراد ، حفظ اسرار و رعایت عدالت را سرلوحه فعالیت های خود قرار دهند چرا که نیروی انسانی توانمند سرمایه اصلی هر سازمان است و باید تلاش کنیم علاوه بر مراقبت از این سرمایه در توانمندی و کارآمدی هر چه بیشتر آن بکوشیم تا شاهد محیطی سالم و سازمانی پویا باشیم.

رییس سازمان زندان‌های کشور: خدمت‌رسانی در جامعه را نهادینه کنیم

رییس سازمان زندان‌های کشور: خدمت‌رسانی در جامعه را نهادینه کنیم

کمک می کند سازمان به اهداف عالیه خود برسد. این وظیفه نه تنها بر عهده نهادهای نظارتی و فرهنگی است بلکه در درجه اول متوجه افراد سازمان است. این افراد باید احساس کنند که علاوه بر وظایف فردی، یک مسئولیت و تکالیف عمومی و جمعی و سازمانی نیز به عهده دارند. با این نگاه این امکان فراهم می شود که فرهنگ ما به سمت و سوی فرهنگ ارزشی که مورد انتظار یک نظام اسلامی است سوق داده شود، متاسفانه از گذشته یک خرده فرهنگ در نظام اداری ما شکل گرفته که کم کاری ، بی کاری، بی انضباطی در آن عیب دانسته نمی شود و در این شرایط حتی کسانیکه خودشان به وظایف کاری خود عمل می کنند، در فریضه امر به معروف و نهی از منکر فعال نیستند.
دکتر جهانگیر در ادامه افزود: همه کسانی که دغدغه دین و نظام اسلامی را دارند به عنوان حافظان ارزش متعالی باید دین خود را ادا کنند و علاوه بر اینکه مراقب رفتار و عملکرد خود هستند، باید به ترویج فرهنگ ارزشی برگرفته از آموزه های دینی اقدام نمایند.
رئیس سازمان زندان ها مجموعه بازرسی و حفاظت را دو بازوی توانمند مدیریت صحیح سازمان خواند و گفت: نهادهای نظارتی به عنوان نهادهای یاری دهنده مدیریت هستند و این دو وقتی می توانند به وظایف خود به نحو شایسته عمل کنند که اطلاعات جامع، دقیق و بروز داشته باشند.
مشاور رئیس دستگاه قضا با تاکید مجدد بر توانمند سازی نیروی انسانی ، مراقبت از نیروی انسانی را امری مهم خواند و تصریح کرد: نهادهای نظارتی باید با یک نگاه ارزشی و بر مبنای ماموریت های سازمان وظایف خود را انجام دهند و مراقبت از حیثیت و آبروی افراد ، حفظ اسرار و رعایت عدالت را سرلوحه فعالیت های خود قرار دهند چرا که نیروی انسانی توانمند سرمایه اصلی هر سازمان است و باید تلاش کنیم علاوه بر مراقبت از این سرمایه در توانمندی و کارآمدی هر چه بیشتر آن بکوشیم تا شاهد محیطی سالم و سازمانی پویا باشیم.

کمک می کند سازمان به اهداف عالیه خود برسد. این وظیفه نه تنها بر عهده نهادهای نظارتی و فرهنگی است بلکه در درجه اول متوجه افراد سازمان است. این افراد باید احساس کنند که علاوه بر وظایف فردی، یک مسئولیت و تکالیف عمومی و جمعی و سازمانی نیز به عهده دارند. با این نگاه این امکان فراهم می شود که فرهنگ ما به سمت و سوی فرهنگ ارزشی که مورد انتظار یک نظام اسلامی است سوق داده شود، متاسفانه از گذشته یک خرده فرهنگ در نظام اداری ما شکل گرفته که کم کاری ، بی کاری، بی انضباطی در آن عیب دانسته نمی شود و در این شرایط حتی کسانیکه خودشان به وظایف کاری خود عمل می کنند، در فریضه امر به معروف و نهی از منکر فعال نیستند.
دکتر جهانگیر در ادامه افزود: همه کسانی که دغدغه دین و نظام اسلامی را دارند به عنوان حافظان ارزش متعالی باید دین خود را ادا کنند و علاوه بر اینکه مراقب رفتار و عملکرد خود هستند، باید به ترویج فرهنگ ارزشی برگرفته از آموزه های دینی اقدام نمایند.
رئیس سازمان زندان ها مجموعه بازرسی و حفاظت را دو بازوی توانمند مدیریت صحیح سازمان خواند و گفت: نهادهای نظارتی به عنوان نهادهای یاری دهنده مدیریت هستند و این دو وقتی می توانند به وظایف خود به نحو شایسته عمل کنند که اطلاعات جامع، دقیق و بروز داشته باشند.
مشاور رئیس دستگاه قضا با تاکید مجدد بر توانمند سازی نیروی انسانی ، مراقبت از نیروی انسانی را امری مهم خواند و تصریح کرد: نهادهای نظارتی باید با یک نگاه ارزشی و بر مبنای ماموریت های سازمان وظایف خود را انجام دهند و مراقبت از حیثیت و آبروی افراد ، حفظ اسرار و رعایت عدالت را سرلوحه فعالیت های خود قرار دهند چرا که نیروی انسانی توانمند سرمایه اصلی هر سازمان است و باید تلاش کنیم علاوه بر مراقبت از این سرمایه در توانمندی و کارآمدی هر چه بیشتر آن بکوشیم تا شاهد محیطی سالم و سازمانی پویا باشیم.

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*