چاپ و نشر کتابچه آموزشی
چاپ و نشر کتابچه آموزشی

چاپ و نشر کتابچه آموزشی « آشنایی با قوانین و مقررات آموزشی ، الزامات و امتیازات اعطایی نظام جدید آموزش کارمندان » توسط اداره کل زندانهای گلستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای گلستان ؛ کتابچه آموزشی« آشنایی با قوانین و مقررات آموزشی ، الزامات و امتیازات اعطایی نظام جدید آموزش کارمندان » به منظور آشنا نمودن مدیران و کارکنان زندانهای استان با مفاد نظام آموزش کارمندان دولت ، ضوابط و دستورالعملهای الحاقی آن ، الزامات و امتیازات آموزش ضمن خدمت در طول خدمت اداری و نحوه اعطای آن امتیازات ؛ طراحی ، چاپ و در بین مدیران و کارکنان ادار ه کل زندانها و مراکز تامینی تابعه توزیع گردیده است .

حمید وسکوئی معاون اداری و مالی اداره کل زندانهای گلستان در این باره گفت : این کتابچه آموزشی ضمن آشنا نمودن کارمند با قوانین و مقررات آموزشی در واقع راهنمای عمل کارمند است برای چگونگی برخورداری از امتیازات اعطایی آموزش ضمن خدمت همچون ارتقاء رتبه در طول مسیر شغلی ( پایه ، ارشد ، خبر و عالی ) ، محاسه آموزش در حق شاغل احکام کارگزینی ، تمدید قراردادهای کار معین و پیمانی ، تبدیل وضع استخدامی از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی ، انتصاب و ارتقاء در پستهای مدیریتی و سرپرستی و ارزشیابی عملکرد سالیانه .

این کتابچه آموزشی در بردارنده تعاریف و مفاهیم آموزش کارمندان ، ساختار آموزش کارمندان ، الزامات و امتیارات آموزش کارمندان ، مقررات و ضوابط آموزش کارمندان و خلاصه ای از مشخصات آموزشها می باشد .

چاپ و نشر کتابچه آموزشی

چاپ و نشر کتابچه آموزشی

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*