انعقاد تفاهم نامه فی ما بین اداره کل زندانهای استان گلستان و اداره کل فنی و حرفه ای استان

گلستان *** زندان گرگان

انعقاد تفاهم نامه فی ما بین اداره کل زندانهای استان و اداره کل فنی و حرفه ای استان در راستای افزایش مهارت و حرفه آموزی مددجویان زندانهای استان انجام گرفت

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای استان :

این جلسه با حضور علیرضا رضوانی مدیر کل زندانهای استان ،فردین گرگانی مدیر زندان مرکزی گرگان،سید علیرضا حسینی طلب مدیرکل فنی و حرفه ای ، شادکام رئیس اداره آموزش فنی و حرفه ای استان ، جافرنوده رئیس فنی و حرفه ای گرگان ،یوسفیان معاون زندان گرگان و شموشکی کارشناس اشتغال و حرفه آموزی  زندانهای استان حضور داشتند.

سید علیرضا حسینی طلب در ابتدای جلسه بیان داشت :علاوه بر مهارت ،تجهیزات هم نیاز است که تجهیزات خوبی در زندان گرگان وجود دارد ،این اداره کل همانند سنوات قبل آمادگی کامل برای ارائه آموزش های مهارتی در زندان ها را دارد و خوشحالیم که هرساله فراگیری آموزش های فنی وحرفه ای در زندان ها افزایش پیدا میکند.

مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان گلستان با اشاره به اهداف تفاهم نامه همکاری، تشریح کرد: ارائه آموزشهای فني و حرفه اي به زندانیان در کارگاه هاي آموزشي مستقر در ندامتگاه به منظورتاثير مثبت روحي، رواني و تربيتي در زندانيان در دوران محکوميت به حبس، توانمند سازي زندانيان جهت اشتغال مفيد و مولد پس از‌ آزادي، توانمند سازي جهت تامين معاش و بازدارندگي از ارتکاب مجدد جرم و بازگشت به محيط زندان، از جمله اهدافی است که در این تفاهم نامه دنبال می شود.

شادکام رئیس اداره آموزش فنی و حرفه ای استان اظهار داشت تغییر نگرش ، کارافرینی و مهارتهای نرم به همراه مشاوره را در زندان گرگان راه اندازی خواهیم کرد البته به همراه مهارتهای  کوتاه مدت که اگر مهارتهای کوتاه مدت با مهارتهای نرم به همراه مشاوره ترکیب شود نتیجه مطلوبی را خواهد داشت .هدف اصلی ما اشتغال کامل است .

در ادامه علیرضا رضوانی مدیرکل زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان گلستان نیز در این جلسه ضمن اشاره به موفق بودن ارائه آموزش های فنی وحرفه ای در زندان ها، گفت: تامين فضاي مناسب آموزشي و رفع نواقص و بهسازي فضاي آموزشي مطابق نظرات کارشناسي آموزش فني وحرفه اي و تامين ملزومات ايمني و بهداشتي و سرمايش وگرمايش، همکاری در تجهيز کارگاه هاي آموزشي و تامین مواد مصرفی کارگاهی مطابق با استانداردهاي مهارت آموزشي حرفه هاي مورد نظر، ارائه مجوزهای لازم و صدور کارت تردد و همکاری فعال در بازدیدهای مسئولین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای از کارگاههای آموزشی، همکاری در برگزاری آزمون پایاندوره با رعایت ضوابط و مقررات حاکم و برابر شیوه نامه های سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و… از جمله تعهدات این اداره کل در این تفاهم نامه می باشد.

سپس مسئولین در ادامه ،از مکانهای اشتغال داخل و خارج زندان گرگان بازدید نمودند.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*