اعطای تسهیلات اشتغال به زندانیان آزاد شده

عنوان خدمت   :  اعطای تسهیلات اشتغال به زندانیان آزاد شده     شناسنامه و فرایند خدمت

نام دستگاه اجرایی:سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور

نام دستگاه مادر:قوه قضائیه

شرح خدمت :  ارائه خدمات مرتبط با اشتغال به زندانیان

نوع خدمت  :  خدمت به شهروندان (G2C)

مخاطبین :   زندانیان و خانواده های آنان

شرح و نحوی ارائه خدمت :   

۱-مصاحبه اولیه با مددجو

۲-دریافت طرح شغلی مددجو

۳-بازدید از محل و بررسی نیاز مددجو به دریافت وام

۴-بررسی طرح در کمیته اشتغال

۵-تایید یا رد طرح

۶-درصورت تایید – ارائه و بررسی مدارک تسهیلات اشتغال

۷- معرفی به بانک

۸-اخذ وام توسط مددجو

۹-نظارت برراه اندازی اشتغال و سرکشی ادواری اشتغال

قوانین و مقررات :

آئین نامه اجرائی سازمان زندانها –قوانین و دستورالعملهای مربوطه.

هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت :

مسئول اصلی ارائه خدمت :

مسئولین مددکاری ، اشتغال در زندانها

رئیس مرکز مراقبت بعد از خروج  در اداره کل زندانها   ۰۱۷۳۲۴۳۷۶۷۰

تلفن  موسسات کیفری :

شماره تلفن زندان مرکزی گرگان: ۳۲۶۴۲۷۷۰ -۰۱۷

شماره تلفن زندان مرکزی گنبد:    ۳۳۲۶۳۱۵۷ -۰۱۷

شماره تلفن زندان مرکزی گنبد:    ۳۲۶۸۰۴۲۳ -۰۱۷

 

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*