اعزام زندانی به مراجع قضایی

عنوان خدمت   : اعزام زندانی به مراجع قضایی       شناسنامه و فرایند خدمت

نام دستگاه اجرایی:سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور

نام دستگاه مادر:قوه قضائیه

شرح خدمت : اعزام زندانی به مراجع قضایی جهت رسیدگی به امور

نوع خدمت  :  خدمت به شهروندان (G2C)  -خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

شرح و نحوی ارائه خدمت :   

اعزام زندانی به دو صورت انجام می گردد : ۱- اعزام قضایی  ۲- اعزام به مراکز درمانی

فرآیند اعزام قضایی در لینک    شناسنامه و فرایند خدمت   قرار دارد.

قوانین و مقررات :

آئین نامه اجرائی سازمان زندانها –قوانین و دستورالعملهای مربوطه.

هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت :

مسئول اصلی ارائه خدمت :

مسئولین اعزام در زندانها   و نيروهاي‌مسلح يگان انتظامي سازمان

تلفن موسسات کیفری

شماره تلفن زندان مرکزی گرگان: ۳۲۶۴۲۷۷۰ -۰۱۷

شماره تلفن زندان مرکزی گنبد:    ۳۳۲۶۳۱۵۷ -۰۱۷

شماره تلفن زندان مرکزی گنبد:    ۳۲۶۸۰۴۲۳ -۰۱۷

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*