ارائه خدمات ورزشی به زندانیان

عنوان خدمت   :  ارائه خدمات ورزشی به زندانیان     شناسنامه و فرایند خدمت

نام دستگاه اجرایی:سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور

نام دستگاه مادر:قوه قضائیه

شرح خدمت :  ارائه خدمات مرتبط با اشتغال به زندانیان

نوع خدمت  :  خدمت به شهروندان (G2C)

شرح و نحوی ارائه خدمت :   

۱-تدوین و ارائه برنامه ورزشی

۲-مهیا نمودن شرایط اجرای برنامه

۳-فراخوان شرکت در برنامه

۴-اجرای برنامه

۵-ارائه گزارش

قوانین و مقررات :

آئین نامه اجرائی سازمان زندانها –قوانین و دستورالعملهای مربوطه.

هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت :

مسئول اصلی ارائه خدمت :

مسئولین فرهنگی و تربیت بدنی در زندانها و اداره کل

شماره تلفن تماس اداره کل : ۰۱۷۳۲۴۳۷۵۳۹   – ۰۱۷۳۲۴۳۷۵۴۱

واحد فرهنگی موسسات کیفری

شماره تلفن زندان مرکزی گرگان: ۳۲۶۴۲۷۷۰ -۰۱۷

شماره تلفن زندان مرکزی گنبد:    ۳۳۲۶۳۱۵۷ -۰۱۷

شماره تلفن زندان مرکزی گنبد:    ۳۲۶۸۰۴۲۳ -۰۱۷

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*