آموزش مهارت حرفه ای به زندانیان

عنوان خدمت   : آموزش مهارت حرفه ای به زندانیان      شناسنامه و فرایند خدمت

نام دستگاه اجرایی:سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور

نام دستگاه مادر:قوه قضائیه

شرح خدمت : ارائه آموزشهای فنی و حرفه ای به زندانیان

نوع خدمت  :  خدمت به شهروندان (G2C)

شرح و نحوی ارائه خدمت :   

۱-مشاوره شغلی

۲-ارائه طرح شغلی مددجو

۳-بررسی طرح شغلی در کمیته اشتغال

۴-درصورت تایید طرح – دریافت مدارک جهت معرفی به بانک

۵-نظارت بر راه اندازی اشتغال و سرکشی ادواری اشتغال بعد از دریافت تسهیلات

قوانین و مقررات :

آئین نامه اجرائی سازمان زندانها –قوانین و دستورالعملهای مربوطه.

هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت : 

مسئول اصلی ارائه خدمت :

مسئولین اشتغال در اداره کل  و زندانها

واحد اجرای احکام موسسات کیفری

شماره تلفن زندان مرکزی گرگان: ۳۲۶۴۲۷۷۰ -۰۱۷

شماره تلفن زندان مرکزی گنبد:    ۳۳۲۶۳۱۵۷ -۰۱۷

شماره تلفن زندان مرکزی گنبد:    ۳۲۶۸۰۴۲۳ -۰۱۷

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*