آموزش زندانیان

نوان خدمت   : آموزش زندانیان      شناسنامه و فرایند خدمت

نام دستگاه اجرایی:سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور

نام دستگاه مادر:قوه قضائیه

شرح خدمت : اموزش زندانیان در طول دوره حبس

نوع خدمت  :  خدمت به شهروندان (G2C)

شرح و نحوی ارائه خدمت :   

۱-تدوین برنامه  آموزشی

۲-فرخوان شرکت در برنامه  آموزشی

۳-اجرای برنامه

۳-ارائه گزارش

قوانین و مقررات :

آئین نامه اجرائی سازمان زندانها –قوانین و دستورالعملهای مربوطه.

هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت : 

مسئول اصلی ارائه خدمت :

مسئولین فرهنگی اداره کل و زندانها

واحد اجرای احکام موسسات کیفری

شماره تلفن زندان مرکزی گرگان: ۳۲۶۴۲۷۷۰ -۰۱۷

شماره تلفن زندان مرکزی گنبد:    ۳۳۲۶۳۱۵۷ -۰۱۷

شماره تلفن زندان مرکزی گنبد:    ۳۲۶۸۰۴۲۳ -۰۱۷

شماره تلفن اداره فرهنگی ادره کل زندانمهای استان گلستان   : ۰۱۷۳۲۴۳۷۵۳۹

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*